Nogle produkter i vores online butik er underlagt eksportkontrol af norske myndigheder. Dette gælder blandt andet varer på Liste I - forsvarsrelaterte varer og Liste II - flerbruksvarersom er bilag til Eksportkontrollforskriften.

Du skal have en gyldig eksportlicens fra UD for at tage varer på disse lister ud af Norge. Dette gælder både ved forsendelser ud af landet og som medbragt bagage under rejser til udlandet. For mere information om Eksportkontroll, se UDs hjemmeside.

Vi kan ikke eksportere disse varer til en adresse udenfor Norge, og vi forbeholder os retten til at afvise ordrer, hvor vi mistænker, at den endelige bruger befinder sig udenfor Norge.