Produkter med eksport restriksjoner

Noen produkter i nettbutikken vår er underlagt eksportkontroll av norske myndigheter. Dette gjelder blandt annet varer på Liste I - forsvarsrelaterte varer og Liste II - flerbruksvarer som er vedlegg til Eksportkontrollforskriften.

Du må ha gyldig eksportlisens fra UD for å ta med deg varer på disse listene ut av Norge. Dette gjelder både ved forsendelser ut av landet og som medbrakt bagasje ved reise til utlandet. For mer informasjon om Eksportkontroll se UDs nettsider.

Vi gjør deg oppmerksom på at vi har merket produkter underlagt eksportkontroll etter våre beste evner. Dersom du planlegger reise ut av landet, eller ønsker å sende produktet videre til en mottaker i utlandet, er du selv ansvarlig for å kontrollere om varen er underlagt Eksportkontroll.

Eksport

Skriv en kommentar

Alle kommentarer modereres, før de offentliggøres

Andre ressourcer