MIL vs MOA: Hva er forskjellen og hva bør du velge?

Dersom du er en ny skytter, eller skal handle nytt kikkertsikte, har du sikkert fått med deg at det finnes to ulike måleenheter som brukes i kikkertsikter: MIL og MOA. Denne artikkelen tar for seg forskjellen mellom de to måleenhetene, hvordan de brukes, hvordan man konverterer fra den ene til den andre, og momenter man bør vurdere når man skal velge mellom en av dem.

Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen til du forstår forholdet mellom de ulike måleenhetene. Dette vil ikke bare hjelpe deg med å velge riktig sikte, men også å bli en bedre og mer presis skytter. Artikkelen anbefales for nye skyttere, så vel deg som har skutt en del men trenger en oppfrisker på det elementære. 

Kom til poenget! Hva er best?

Først, hverken MIL eller MOA er "bedre" eller mer presis - akkurat som yards eller meter er dette bare to ulike måleenheter. For oss nordboere er det derimot vanligere å forholde seg til metriske måleenheter, som meter. MIL er da ofte det fortrukne valget her på berget. Mer om dette nedenfor.

Generelt om justering av siktebilde

Kikkertsiktet ditt har noe som kalles "tårn" som brukes til å justere siktebildet opp/ned (høydejustering) og sideveis (vindjustering). Du justerer siktebilde for å kalibrere trådkorset, eller retikkelet, slik at det er sentrert der hvor prosjektilet treffer, på en gitt avstand. Tårnet justeres i diskrete klikk, som både kan føles og ofte høres, når man dreier tårnet rundt. Klikkene er også visuelt market på tårnet. Som regel er også måleenhet og mengde pr klikk, MIL eller MOA, påført tårnet. Når man dreier tårnet ett klikk, endrer man posisjon på retikkelet med avstand tilsvarende mengden på måleenheten.

Eksempel: Dersom det er påført tårnet "1 CLICK = 1/2 MOA" betyr det at ett klikk dreining av tårnet tilsvarer 1/2 (en halv) MOA forflytning av retikkelet.

Definisjonen av MOA

MOA, eller minute of angle, er en måleenhet vi på norsk kaller "bueminutt". En sirkel har som kjent 360 grader. Ett bueminutt er 1/60'del av én grad. Derfor har vi 60 bueminutt × 360 grader = 21 600 bueminutt på en sirkel.

Drar man vinkelen tilsvarende 1 MOA (ett bueminutt) ut til en avstand på 100 yards så tilsvarer dette en forflytning på 1,0473 tommer.

Vanligvis blir dette rundet av til 1 MOA = 1 tomme på 100 yards, og forholdet mellom MOA og forflytning på målet blir derfor enkelt å forholde seg til om man er komfortabel med tommer og yards som måleenheter.

Dersom man kombinerer MOA med en metrisk måleenhet blir tallforholdet naturligvis annerledes: På 100 meter avstand tilsvarer 1 MOA en forflytning på 2,91 cm. Dette kan rundes av til 3 cm.

Kort om avrunding:

Avrunding av tall introduserer feil i siktejusteringen din. I tilfellet man runder av 1,0473 tommer til 1 tomme tilsvarer feilen 4,5% av utgangstallet. I tilfellet man runder 2,91 til 3 cm blir feilen 3,1%. Dette er ikke så mye. Men, vi kommer tilbake til avrunding nedenfor og viser at feilen kan bli langt større om man legger seg til vane å runde av når man ikke burde.

Hva med Shooters MOA?

I visse sammenhenger kommer man over noe som heter Shooters MOA (SMOA). Én SMOA tilsvarer nøyaktiv 1 tomme på 100 yards. De fleste kikkertsikter bruker derimot ikke SMOA, men MOA.

Eksempel på realistisk justering av MOA sikter

En rekke MOA kikkertsikter har tårn med 1/4 MOA justering pr klikk. Ett klikk dreining av tårnet vil derfor forflytte retikkelet 1/4 tomme på 100 yards avstand. Dersom avstanden er 50 yards forflyttes retikkelet halvparten så mye, med 1/8 tommer, per klikk, relativt til målet. På 200 yards avstand er bevegelsen dobbelt så stor, altså 1/2 tommer per klikk. Dersom ens foretrukne måleenhet er meter og centimeter blir tallforholdet igjen annerledes: 1/4 MOA klikk forflytter siktebildet 0,7275 cm på 100 meter avstand og 1,455 cm på 200 meter.

Mer om avrunding:

I eksemplene ovenfor ser du kanskje allerede at det blir mange desimaler når klikkene er små (1/4 MOA) og måleenheten er meter/centimeter. Da er det fristende å runde av, f.eks. 0,7275 cm til nøyaktig 1 cm dersom man skyter inn et sikte på 100 meter avstand. Men, her blir feilen hele 37,5% av utgangstallet! Dersom man justerer retikkelet 10 klikk blir feilen (1 - 0,7275) × 10 = 2,725 cm. I avrundingen har man derfor antatt at siket forflyttet seg 10 cm relativt til et mål på 100 meter, mens i realiteten har siktet forflyttet seg 7,275 cm. Feilen bir naturligvis større om man skyter på lengre hold, eller dreier tårnet flere klikk fra utgangspunktet. Vær derfor observant på feilen du introduserer ved eventuell avrunding og hoderegning. Bruk gjerne kalkulator for et presist resultat.

Oppsummert:

 • 1 MOA står for Minute of Angle. På norsk "bueminutt".
 • 1 MOA = 1,0473 tommer på 100 yards (rund av til 1 tomme).
 • 1 MOA = 2,91 cm på 100 meter (rund av til 3 cm).
 • Mange kikkertsikter har tårn med 1/4 (en kvart) MOA justering pr klikk:
 • 1/4 MOA = 1/4 tomme på 100 yards
 • 1/4 MOA = 0,7275 centimeter på 100 meter

Definisjonen av MIL

MIL står for milliradian. Ofte brukes også symbolet MRAD (milliradianer). Én milliradian er en tusendedels radian (1/1000).

Hva er så en radian? Dette er noe komplekst å forklare kortfattet men det du bør vite er at en sirkel enten kan deles inn i grader eller radianer. Radianer er vinkler basert på en sirkels radius. Én radian er 1000 MIL (eller MRAD). Totalt er det 6283 milliradianer i en sirkel.

Én milliradian tilsvarer altså en vinkel som er større enn én MOA (bueminutt). Nøyaktig så tilsvarer 1 MIL (eller, MRAD) 3,43774677 MOA (bueminutt).

MIL blir generelt brukt for veldig små vinkler og mye brukt for avstandsmåling siden forholdet mellom avstand og vinkler målt i radianer er enkelt: Én MIL er lik en tusendedel, altså 1/1000, av avstanden til målet. Dette er tilfelle uansett måleenhet, meter eller yards.

Eksempel: Du justerer sikte 1 MIL relativt til en målskive på 100 meter avstand. 1 MIL forflytning tilsvarer en tusendedel av avstanden, altså 100/1000 = 0,1 meter (eller 10 cm).

Mange kikkertsikter lar deg justere siktebildet 0,1 MIL (eller, MRAD) pr klikk. Dette er en tiendedels MIL, så legg til en null og del avstanden med 10 000 istedenfor.

Flere eksempler:

Avstand til målet MIL Lengde på målet
50 meter 1 5 cm
0,1 0,5 cm
100 meter 1 10 cm
0,1 1 cm
200 meter 1 20 cm
0,1 2 cm
1000 meter 1 1 meter
0,1 10 cm

 

En vanlig justerings mengde på kikkertsikter er 0,1 MIL pr klikk. Dette tilsvarer altså 1 cm forflytning på 100 meter avstand.

Hvilken enhet er mer presis? MOA eller MIL?

En annen måte å sammenligne MIL og MOA er å sammenligne tiendedeler med fjerdedeler.

I teorien resulterer et 1/4 MOA klikk justering i en mindre forflytning av trådkorst/retikkelet enn et 1/10 MIL klikk. Siden forflytningen er noe mindre, er det enklere å justere trådkorset/retikkelet mer presist.

Igjen, selv om dette teknisk sett er sant, er forskjellen så liten at den egentlig ikke burde være en avgjørende faktor når du tar beslutningen om MIL vs. MOA.

Konklusjon: Hva slags sikte bør du velge?

Som du sikkert forstår er det ingen særlig teknisk fordel ved bruk av hverken MOA eller MIL/MRAD sikter. Forskjellen, og derfor grunnlaget for valg av sikte, ligger oftest med brukeren selv:

 • Dersom du bruker meter i hverdagen (som de aller fleste av oss gjør) vil det være mer praktisk for deg å velge et MIL/MRAD sikte. Dette er fordi tallforholdet mellom MIL og måleenheten for avstandsbedømmelse er enkel (1 MIL forflytning er alltid en tusendedel av avstanden).
 • MIL vs MOA er mindre relevant for enkle trådkors retikler, som ofte benyttes i jaktsammenheng. Finner du et MOA sikte du liker til en god pris vil det sannsynligvis passe deg like bra som et MIL/MRAD sikte. 
 • For langholdsskyting (PRS) er MIL/MRAD sikter overlegent MOA sikter. I langholdsskyting bruker man mer komplekse retikler for bl.a. avstandsbedømmelse. Siden man regner med base 10 er konvertering mellom MIL/MRAD rask hoderegning og forenkler kommunikasjon med evt spotter.

Konvertere fra MOA til MIL

Enkelte ganger kan det være nødvendig å konvertere mellom MOA og MIL/MRAD.

En av de enkleste måtene å konvertere mellom MIL og MOA, er å bruke faktoren 3,44. Hvis du tar dette tallet og deler eller multipliserer med den motsatte enheten for justering, kan du konvertere til den andre måleenheten:

 • 1 MOA = 3.44 × MIL
 • 1 MIL = MOA / 3.44

Du kan også gjøre konvertering enklere ved å runde av 3,44 til 3,5. Forskjellen blir ikke vesentlig av den grunn.

Hva er din vurdering av denne artikkelen? Var den nyttig for deg? Del gjerne dine kommentarer nedenfor og start en diskusjon!

Denne artikkelen er beskyttet av kopirett. Innholdet skal ikke kopieres, delvis eller i sin helhet, uten tillatelse fra Rygir AS. 

 

Produkter

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Anbefalte produkter

Core SX 4x32 .22LR BDC RimfireCore SX 4x32 .22LR BDC Rimfire
Sightmark Core SX 4x32 .22LR BDC Rimfire
Sale price 1.495 kr
Sold out
Citadel 1-10x24 HDRCitadel 1-10x24 HDR
Sightmark Citadel 1-10x24 HDR
Sale price 6.295 kr
Sold out
Core HX 3-12x56 HDRCore HX 3-12x56 HDR
Sightmark Core HX 3-12x56 HDR
Sale price 3.289 kr Regular price 4.699 kr
In stock